Falez Çelik Kapı

TAŞKIRAN Ltd. Şti olarak; Ahşap Merdiven işlerinizi uzman kadromuzla imalat ve uygulamasını yapmaktayız. Fiyat ve model çalışmaları ile ilgili bilgiler için bizimle iletişime geçiniz. Sektörde ilk olarak, müşterilerimizle ilişkilerimizi “ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ” standardında sürdürerek müşteri memnuniyetini garanti altına almıştır.

Tasarımda ve kalitede, sektöründe öncü olmanın, sektöre yön vermenin onurunu ve heyecanını yaşayan Falez Çelikkapı, müşterileri ile ilişkilerini de en üst düzeyde sürdürdüğü “VERICERT” tarafından denetlenmiş ve onaylanmıştır.

FALEZ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ TEMEL İLKELERİ

Profesyonel Yaklaşım: Falez Çelik kapı sektörün en profesyonel kadrosuyla ve profesyonel bir yaklaşımla müşterilerine beklentilerinden daha fazlasını sunmaktadır.

Müşteri Odaklılık: “Müşteri memnuniyeti ve müşteri beklentileri” Falez Çelik kapının tüm faaliyetlerin odak noktasındadır. Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak için müşteri odaklı yaklaşım benimsenmiştir.

Bilgiye Ulaşılabilirlik: Falez Çelik kapı müşterileri talep ettikleri bilgiye en kısa zamanda ve en hızlı şekilde ulaşabilmektedir.

İnisiyatif Kullanma: Falez Çelik kapı müşterilerinin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayabilmek ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak için çalışanlarımız tüm durumlarda inisiyatif kullanarak karar alma yetkisine sahiptir.

 

Hızlı Geri Bildirim: Falez Çelik kapı müşterileri tarafından iletilen tüm başvuruların en kısa sürede cevaplandırılmasına önem verilmektedir.

Çözüm Odaklılık: Falez Çelik kapı müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretilmektedir.

Müşterinin Sürece Katılımı: Falez Çelik kapı müşterileri, ilettikleri başvuruların değerlendirmesi ve çözüm aşamalarıyla ilgili en etkin şekilde bilgilendirilmekte olup, kendilerinin bu şekilde sürece aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.
Sürekli İyileştirme: Falez Çelik kapı müşterilerinden gelen öneri ve düşünceleri titizlikle değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanılmaktadır.
Objektiflik: İletilen tüm başvurular objektif bir çerçevede ele alınarak değerlendirilmekte, çözüm sürecinde objektiflik kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.
Gizlilik: Müşteri başvuruları esnasında elde edilen kişisel bilgilerin kullanımı yasalarla sınırlı olup, gizlilik prensibine bağlı kalınmaktadır.

Kurum İçi Bilgilendirme: Falez Çelik kapı müşteri ilişkilerine ait faaliyetler kurum genelinde paylaşılmakta ve takip edilmektedir.

Erişilebilirlik: Falez Çelik kapı tarafından sunulan çeşitli iletişim kanallarıyla müşterilerimiz şikâyetlerini, bilgi taleplerini, öneri ya da memnuniyetlerini kolay bir şekilde iletmekte ve şirketimize erişim sağlayabilmektedirler.

Denetime Açıklık: Müşterilerimiz tarafından yapılan başvuruların değerlendirmesi, çözüm aşamaları, durum kodları ve sonuçları raporlanmakta ve izlenmektedir.
Yasalara Uygunluk: Falez Çelik kapı müşterileri ile ilişkilerinde ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri yerine getirmekte ve yasal zorunluluk standartlarının çok daha üzerinde hizmet vermektedir.

FALEZ ÇEVRE POLİTİKASI
Falez Çelik fabrikalarındaki Çelik kapı, Yangın Kapısı, İç Oda Kapısı, Otel Kapısı ve Villa Kapısı üretimi ile Türkiye’nin öncü kuruluşudur.
Burada açıklanan çevre politikası, Falez Çelik kapı Antalya’daki fabrikasını, montaj alanlarını, şantiyeleri ve üretim prosesini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar. Biz, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.
Falez Çelikkapı olarak kendimizi politikalarımızı gerçekleştirmeye adamış bulunuyoruz. Bu yüzden politikamız; İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak. Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak. Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.
Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak. Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek.
Çalışanlara, bayilere, montaj ekiplerine çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir. Falez Çelikkapı, faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmayı ve işletmeyi taahüt eder.
Bu önemli çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedefler: Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek. Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak. Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek.
Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak. Tedarikçilerin ve montaj ekiplerinin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak.

Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmektir. Falez Çelikkapı tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika, tüm çalışanlarımıza ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilere duyurulacak olup, kamunun, üçüncü şahısların, tüm paydaşlarımızın erişimine ve denetimine açıktır.